Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Mes gerbiame jūsų teisę į privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, įmonės rekvizitus, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) renkame ir tvarkome tik šiems tikslams:

 

·         apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

·         išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

·         spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

·         vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

·         tiesioginės rinkodaros tikslais(tik gavus Jūsų sutikimą).

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

Rekomenduojame sukurti saugų slaptažodį, kurį naudosite www.vokiskaprodukcija.lt. Jūs patys esate atsakingi už slaptažodžio konfidencialumą ir privalote neatskleisti bei nesidalinti juo su trečiaisiais asmenimis bei saugiai jį tvarkyti.

Toliau pateiktos ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS apibrėžia duomenų valdymą:

 

1. SĄVOKOS

1.1. Jūsų duomenų valdytojas ir svetainės www.vokiskaprodukcija.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Renatos Tuomienės individuali veikla, įmonės kodas 639016, PVM mokėtojo kodas LT100010618412, adresas korespondencijai – Vilniaus g.34 Pasvalys LT-39179., Lietuva, telefono numeris – 8 675 35000., elektroninio pašto adresas – info@vokiskaprodukcija.lt

1.2. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.vokiskaprodukcija.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, ištrinti sukauptus savo asmens duomenis parašydamas el. laišką info@vokiskaprodukcija.lt arba paskambindamas numeriu 8 675 35000. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).

3.3. Pirkėjas teikdamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka).

3.4. Jei Pirkėjas mano, kad jo teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, apie tai gali pranešti mums elektroniniu paštu info@vokiskaprodukcija.lt arba telefonu 8 639 72900. Taip pat gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

 

4. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJO PAREIGOS

4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4.3. Pirkėjai, kurie sutiko, kad jų Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugomi duomenų bazėje ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais iki kol jie pareiškia norą atsisakyti sutikimo dėl duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais. Po šio pareiškimo kliento duomenys yra nedelsiant sunaikinami. Asmens duomenų sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

 

5. NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

5.1.  www.vokiskaprodukcija.lt elektronine parduotuve gali naudotis asmenys vyresni nei 18 metų amžiaus. Asmenys jaunesni nei 18 m. amžiaus, neturėtų savo asmens duomenų pateikti be tėvų ar globėjų sutikimo.

5.2. Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 18 m., naudojasi www.vokiskaprodukcija.lt elektronine parduotuve, o Jūs nenorite to, susisiekite el. paštu info@vokiskaprodukcija.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kaip įmanoma greičiau.

 

 

6. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR KEITIMAS

6.1. Šios privatumo politikos Taisyklės galioja nuo 2019-11-01.

6.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.vokiskaprodukcija.lt interneto parduotuvėje skiltyje “Privatumo politika”.

6.3. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.vokiskaprodukcija.lt

6.4. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

6.5. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

 

7. INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@vokiskaprodukcija.lt arba paštu.

7.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

 

8. SLAPUKAI (angl. cookies)

8.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.vokiskaprodukcija.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

8.2. Slapukų naudojimo tikslai:

8.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

8.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.

8.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

8.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

8.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

 

Iškilus klausimams, kreipkitės telefonu  8 675 35000 ar elektroniniu paštu info@vokiskaprodukcija.lt

Vokiskaprodukcija.lt 2024
Sprendimas Pastebimas.lt

Susisiekite